कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Monday, June 23, 2008

आजकाल मी मलाच टाळतो

आजकाल मी मलाच टाळतो
मौन आपल्यासवेच पाळतो

रोज भासशी पहाट तू नवी
रोज मी तुझ्या रुपास भाळतो

रात्र ही अशी कशी शहारते
कोण ह्या नभात चंद्र माळतो ?

ठेवलेस मोरपीस तू जिथे
मी अजून तो वळीव चाळतो

सांत्वनातही असेल फायदा
आसवे उगीच कोण ढाळतो?

पाखरे उडून दूर चालली
अंगणात पारिजात वाळतो

भेटले इथेच ते अखेरचे
हा झरा पुढे इथून वाळतो


कवी - प्रसन्न

No comments: