कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Tuesday, November 18, 2008

एक अश्रू

स्वातंत्र्याचा सण, दारात रांगोळी
श्रुंगारली आळी, झगमगे ||

तोरणे, पताका, सांगती डोलुन
स्वांत्र्याचा दिन, उगवला ||

स्वातंत्र्यासाठी या, आम्ही काय केले?
पुर्वज श्रमले, तयासाठी ||

वृक्ष लावणारे, निघोनिया जाती
तळी विसावती, सानथोर ||

विचारी गुंतत, हिंडलो बाजारी
पेठेत केवढी, गजबज ||

केवढी धांदल, केवढा उल्हास
केवढी आरास, भोवताली ||

मात्र एका दारी, दिसे कोणी माता
दीप ओवाळीता छायाचित्रा ||

ओल्या नेत्रकडा हळुच टिपुन
खाली निरांजन, ठेवीत ती ||

हुतात्म्याचे घर, सांगे कुणी कानी
चित्त थरारोनी, एकतसे ||

होते लखाखत, पेठेतले दीप
आकाशी अमूप, तारा होत्या ||

चित्तापुढे माझ्या, एक दीप होता
एक अश्रु होता, माउलीचा ||

कवी - वि. म. कुलकर्णी

No comments: