कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Thursday, November 6, 2008

विचारीन पांढर्‍या छडीला...

ती स्वप्नाळु भिरभिरणारी नजर सापडेना
विचारीन पांढर्‍या छडीला अगर सापडेना

प्राक्तनामधे लिहिले नियतीने जे जे ते
खोडुन काढिल असा एकही रबर सापडेना

पुस्तकापरी येता-जाता मला चाळती
घालायाला परी कुणाला कव्हर सापडेना

दाखवायचे कुठुन मुलांनी विचारले तर
गोष्टीमधले आटपाट ते नगर सापडेना

शब्द विखारी असा बोलते गोड वैखरी
जरी छाटली तरी आतले जहर सापडेना

काढायची कशी जळमटे आयुष्याची
कुठे कुठे लागली शोधुनी कसर सापडेना

पुरातत्ववेद्यांनी हा निष्कर्ष काढला
"वर्णभेद उतरंडी विरहित शहर सापडेना''

लिहून झाली पुरी ग़ज़ल 'घनश्याम' जरीही
रसिकांना वाटते तरी का बहर सापडेना


कवी - घनश्याम धेंडे

No comments: