कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Monday, May 19, 2008

दुष्मनी त्यांची अशी हळुवार आहे

दुष्मनी त्यांची अशी हळुवार आहे
दादही त्यांची जणू तलवार आहे!

मस्तकी घेऊन मजला नाचती ते
हे कशाचे प्रेम, हा व्यवहार आहे

खोडल्या मी पत्रिकेच्या चौकटीही
(मरण का याने असे टळणार आहे?)

जो सुखाने बघत आहे मरण माझे
प्रेत त्याचेही कधी जळणार आहे

अक्षरांची मांडुनी सोपी गणीते
काव्य का त्यांना असे कळणार आहे?

तो भला माणूस जो यांचा पुजारी
मी खरे बोलून घुसमटणार आहे

पाहिला मी सूर्यही अंधारताना
काजवा यांचा कसा टिकणार आहे?

बंद कानांच्याच फौजा भोवताली
(काव्य माझे भाबडा यलगार आहे!)

व्यर्थ आसू मी अता ढाळू कशाला?
वेळ माझीही कधी असणार आहे!


No comments: