कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Thursday, May 8, 2008

पुन्हा गंध आला...

पुन्हा गंध आला तुझ्या मोगर्‍याला,
पुन्हा जाग आली इथे चांदण्याला...

अशी रात्र जागी झाली पुन्हा की,
पुन्हा जोर आला तुझ्या मागण्याला...

न कळे कसा तोल गेलाच माझा,
पुन्हा धुंदी आली तुझ्या वागण्याला...

जरी संपलेली रात्र वादळांची,
पुन्हा कोण आला तुझ्या आसर्‍याला...

फूले ही पसरली शेजेवरी मी,
पुन्हा अर्थ आला तुझ्या माळण्याला...

मला जाणले तू असे छान राणी,
पुन्हा दाद घे ही तुझ्या वाचण्याला...

कवी - महेश घाटपांडे

2 comments: