कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Friday, May 9, 2008

हल्लीच्या पोरी...

"इश्श…" म्हणुन मान खाली
घालतच नाहीत,
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

"नविन ड्रेस का ग?" विचारले तर
ह्यांना येतो संशय
"नाही रे जुनाच आहे", म्हणुन
बदलतात विषय
नकट्या नाकावर लटका राग
दिसतच नाही
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

मी घा-या डोळ्यांचे कौतुक करावे
मग तिनेही खुदकन हसावे
कशाचे काय…आजकाल गालांना
खळ्या कशा पडतच नाही
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

उद्या घोड्यावर होऊन स्वार
येईल एक उमदा तरूण
होशिल का माझी राणी विचारेल
हात हातात घेऊन
गोड गॊड स्वप्ने यांना आता
पडतच नाही
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत

पोर लग्नाची झाली म्हणुन,
घरी आई-बाप काळजीत
"माझा नवरा मी कधीच शोधलाय"
त्या डीक्लअर करतील ऎटित
घरून होकारासाठी कधी
थांबतच नाहीत
हल्लीच्या पोरी मुळी लाजतच नाहीत...

[from a forwarded e-mail...]

No comments: