कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Thursday, April 24, 2008

आपण...

काम आपले करीत जावे आपण
व्यथित कशाला उगीच व्हावे आपण?

कुणी जरी गुणगान गायले नाही;
मजेत अपुले गाणे गावे आपण...

नशिबी दुःखाचाही वाटा असतो
का नशिबाला दूषण द्यावे आपण?

इतरांसाठी कोठे आपण जगतो?
जसे करावे तसे भरावे आपण...

असेल चुकले कधी कधी कोणाचे
'त्यां'बद्दल का मत बदलावे आपण?

'अजब' जगावर प्रेम करीत जगावे
रोज मनाशी हे ठरवावे आपण...

गझलकार - अजब

No comments: