कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Friday, April 11, 2008

मी रोज निराळी कुठून आणू गाणी?

घर हपीस यांतच घालित घालित फेऱ्या
हार्मॉनिक हलते जीवन मागे पुढे
ही धाव पहाया माझी केविलवाणी
हे खो खो चे दोन खांब तेवढे

अनुकूलन हे ना, ही तर करडी कारा
आत कोंडले गेलो सगळे हमाल
या सुटाबुटातून भरली नोकरशाही
ओझ्याचे आम्ही ठरलो केवळ बैल

या वाटेवरुनी रोज ओढता गाडे
चिमटीत वाटते नभास आता धरू
आभास सुखाचे कर्जाळुन जाताना
ते उडून जाते इवले फुलपाखरू

हा खाटिकखाना काव्य इथे ना शोभे
ही साहित्याची इथे न वटती नाणी
चर्कातुन इथल्या पिळुन रोज निघताना
मी रोज निराळी कुठून आणू गाणी?

कवयीत्री -

No comments: