कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Wednesday, April 23, 2008

दुनिया...

मीच वेगळा आहे की वेगळीच दुनिया?
समजत नाही मलाच की ही खुळीच दुनिया?...

नियम खरोखर किती आगळे दुनियेचे ह्या!
खरे बोलणाऱ्याला तर देते सुळीच दुनिया!...

कधी वाटते, दुनिया इतकी वाइट नाही
नासवती मोजकी इथे मंडळीच दुनिया...

डोके वर मी काढू पाहत असतो तेव्हा
तुडवत जाते मजला पायांतळीच दुनिया...

किनारे तसे दूर लोटतो नेहमीच मी
जवळ कराया जातो मी वादळीच दुनिया...

समझौता मी दुनियेशी का करतो आहे?
देऊ पाहत आहे माझा बळीच दुनिया...

असली दुनिया आवडण्याजोगी का आहे!
'अजब' नको आता मजला ही मुळीच दुनिया...


गझलकार - अजब

No comments: