कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Friday, March 14, 2008

एकदा आहे तुला भेटायचे

एकदा आहे तुला भेटायचे
खूप काही राहिले बोलायचे

दूर असताना मला छळतात हे
नाव भासांचे तुला सांगायचे

हे पहाटेच्या दवाला सांग तू
आज स्पर्शाने तुझ्या उमलायचे

बासरीचे सूर तू छेडू नको
थांबणे माझे पुन्हा लांबायचे

कोणती भाषा तुझ्या डोळ्यात ही
पाश शब्दांचे कसे उधळायचे

दोन घटकेचीच होती साथ ती
का मला आजन्म तू अठवायचे

दूर जाता आसवे डोळ्यात का
हे तुला नाही कधी समजायचे

आठवांच्या कोंडमाऱ्यातून या
श्वास घेणे हे मला विसरायचे

एकदा मी ही असे खेळेन रे
जीवना आहे तुला हरवायचे

वाट आहे पाहते कोणी तुझी
हे तुला मरणा कसे उमजायचे

बोलवाया एकदा येईल तो
सोडुनी हा खेळ मागे जायचे

कवी - विश्वास

No comments: