कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Thursday, December 6, 2007

घरटे

घालू नकोस फुंकर, भावनांच्या राखेवर

आठवणींचे निखारे, पुन्हा एकदा फुलले तर ?

उडेल एखादी ठिणगी चुकार,

सोड हट्ट फुंकण्याचा जुनी राख

काड्या-काड्यांचे घरटे माझे,

होईल उगा जळून खाक

आता नाही सहन होत,

घरटे जाळणा-या आगीची झळ

थकलेले पंख माझे,

आता कुठे "फिनिक्स"चे बळ !

हा जन्म तर गेला वाया,

पुढल्या जन्मी नक्की भेटू

काड्या-काड्या जमा करून,

पुन्हा एकदा घरटे थाटू

कवी - योगेश तळेकर

No comments: