कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Tuesday, November 20, 2007

कविता चिकार झाल्या !

कविता चिकार झाल्या !
इतक्यात फार झाल्या

थोड्या सुमार झाल्या
बांकी टुकार झाल्या

केव्हा 'उकार' झाल्या
केव्हा 'अकार' झाल्या

केली तयार यमके
झाल्या, तयार झाल्या

फुसक्याच कल्पनांच्या
फुसकाच बार झाल्या

त्या जन्मल्याच कोठे?
उदरात ठार झाल्या

मुंग्या नभी उडाल्या
त्या काय घार झाल्या?

मेंढ्या चरून गेल्या
लेंड्या शिवार झाल्या

वावा! लयीत बेंबें?
(शेळ्या हुशार झाल्या!)

चिडल्या जिभेत कुल्फ्या
मग गप्पगार झाल्या

1 comment:

Mrs. Asha Joglekar said...

सुंदर, अरि सुंदर !