कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Wednesday, November 14, 2007

चेहरा

चेहऱ्यामागुन निघतो, रोज नवखा चेहरा,
तिऱ्हाईत भासतो मग, ओळखीचा चेहरा!

माझे फाटले; अन् रिक्त हे डोळे तुझे,
का तो आपलासा, वाटणारा चेहरा?

आलात सवडीने, सुखांनो हाय पण,
आहे फुलांनी, आज माझा चेहरा!

आज माझ्या, दर्पणा उजळू नको,
व्रणांनी ग्रासलेला, आज माझा चेहरा!

चढवु कोठला नी कलप लावु कोणता?
मांडतो बाजार आहे, माणसाचा चेहरा!

आहे सल अनामिक, गूढगर्भी अंतरी,
त्या मज दिसावा, वेदनेचा चेहरा!

असूया झळकते, पण सर्व ह्या नजरांतुनी,
माझा घेतसे, उफ!, तो गुलाबी चेहरा!

देह हे, अन दडपणाची नांगरे,
दिसतो नेहमी,मजला स्वत:चा चेहरा!

तु हो मनाचा, अन स्वत:ला शोध रे,
तेव्हाच मित्रा, तुज स्वत:चा चेहरा!

कवी - मानस

No comments: