कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Wednesday, February 20, 2008

विसरली तर नसशील ना मला?

कळत नं कळत,

तु माझ्या इतकी जवळ आलीस,

जाता जाता मनात माझ्या

घर करुन गेलीस.........

घरामध्ये आता या,

कोणीच राहत नाही,

खिडकीतून खुणावणाऱ्या आठवणी

हल्ली मी देखील पाहत नाही........

प्रेमा मध्ये काय ओलावा

कमी होता मझ्या?

की, मनातला दुश्काळ

लांबला होता तुझ्या?

जाता जाता म्हणालीस

विसरुन जा मला,

मनं मात्र माझ विचारतं

कुठे ठेवु तुझ्या वेड्या प्रेमाला?

जपून ठेवलयं मी ते प्रेम

भेटलीस की देइन तुला......

भीती मात्र वाटते खरच

विसरली तर नसशील ना मला????


कवी - नचिकेत