कविता शोध

माझ्या या ब्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. मधला काही काळ मी ब्लॉग्जना पुरेसा वेळ देऊ शकत नव्हतो. पण आता मी पुन्हा तसे न होवू देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. जशा जशा कविता वाचनात येतील, काळजाला भिडतील तशा त्या इथेही उमटतील.

आता आजवर टाळलेली अजून एक गोष्ट मी करतोय, स्वत:ला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न, माझी मते, माझे लिखाण जे काही आहे जसे आहे तसे तूमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा आवडतंय का ते. :)
मीऽच तो...
http://meechto.blogspot.com/


Thursday, August 16, 2007

काय मिळतं मोठं होवून..?

आइच्या अंगाई गीताने लागणारी झोप,
आता लागते झोपेच्या गोळ्या खावून..,
काय माहीत काय मिळतं मोठं होवून..?

बाबांनी बोट धरून शिकवलेले चालणे,
आता ते ही चालावे लागते काठीचा आधार घेवून..,
काय माहीत काय मिळतं मोठं होवून..?

आइने तेलाचा मारा करून वाढवीलेले केस,
आता ते ही लवकरच जातात डोकं सोडून..,
काय माहीत काय मिळतं मोठं होवून..?

मित्रां सोबत रात्रं-दिवस असायच्या Timepass गप्पा,
आता फ़क्त-"हाय! कसा आहेस..?" ते ही फ़ोन वरून..,
काय माहीत काय मिळतं मोठं होवून..?

शाळेत सरांच्या रागवण्यातही असायची एक मज्जा,
आता फ़क्त संताप-चिडचिड बॉसच्या बॉसींग वरून..,
काय माहीत काय मिळतं मोठं होवून..?

सारेच रमतात लहानपणीच्या आठवणींच्या जगात,
आणि जगतात-"I miss my teenage" म्हणुन..,
काय माहीत काय मिळतं मोठं होवून.

No comments: